ยินต้อนรับเข้าสู่ blog Mathematics Benz All Star บล็อกที่มีสาระเเละความบันเทิง

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    นายสัมฤทธิ์ สลักคำ
ชื่อเล่น   เบนซ์
กำลังศึกษาที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คบ.๔    คณิตศาสตร์ 
ภูมิลำเนา    จังหวัดอุบลราชธานี
คติประจำใจ    ตั้งใจทำงานในปัจจุบันให้ดีที่สุด

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม